Referat fra årsmøte – 26.01.2016

Nysgjerrig på hva som ble tatt opp og bestemt på årsmøtet for klubben?

Her finner du alt du trenger å vite!

Dato/tid/sted: Tirsdag 26. januar 2016, kl. 18:00 på Hunstad Ungdomskole

Tilstede: Sindre Sandvin(SS), Adrian Bredesen Borge(ABB), Fredrik Nordvik(FN), Erlend Valle(EV) og Henriette Pedersen(HP).

Frafall: Petter Fabritius(PF), Stian Solbakken(SSO) og Gøril Holen Stordal(GHS).

Fra gammelstyret: Tine Janita Pettersen(TJA), Håvard Svendsen(HS), Vegard Svendsen(VS).


Sak 1: Godkjenning av saksliste.

Godkjent.

Sak 2: Presentasjon av det nye klubbstyret.

Frafall: Tine Janita Pettersen, Håvard Svendsen, Vegard Svendsen og Aleksander Rist Holmen

Nytilsettinger: Henriette Pedersen, Gøril Holen Stordal, Stian Solbakken og Erlend Valle.

Styret og deres ansvarsoppgaver for 2016:
SS: Leder: Sponsorer og Jenteskate.
ABB: Grafisk design, Rock & Skate og Hallutleie.
HP: Girl Skatecamp, medlemmer og rekruttering, skatepark.
FN: Bodkar Open
SSO: PR, Nettside og publisering.
EV: Voksenskate, Rock & Skate og publisering.
GHS: Stordalen Arena, skatepark
PF: Lobbying

SS fortalte også at klubben  tillegg til styret hadde et vaktlag (Core-gruppen på Facebook) som sørget for at hallen ble åpnet fra dag til dag. I tillegg har vi en rekke ressurspersoner tilknuttet klubben (se her) – enkeltpersoner som har tatt på seg spesifikke arbeidsoppgaver, eller som sitter med ressurser vi er helt avhengige av.

Sak 3: Rekruttering og profesjonalisering

Vi skal fortsette å legge litt ekstra fokuspå begrepene profesjonalisering og rekruttering. Vi har hatt et ønske om å fremstå mer profesjonelt i arbeidet vi utfører og ønsker å legge til rette for nye medlemmer av begge kjønn, i alle aldere og ferdighetsnivå. Vi vil legge press på oss selv i arbeidet vi gjør, for å prestere på et høyere nivå. Vi vil publisere nok saker på nettsiden til at lokale skatere på ny begynner å oppsøke siden for nyheter – slik det var før.

Sak 4: Vedtekter

Vi leste oss gjennom de nye, oppdaterte vedtektene og det ble foreslått ytterligere endringer. De endelige vedtektene finner man på klubbens hjemmeside.

Sak 5: Økonomi

Klubben har per i dag 80 000,- på kontoen, hvorav 50 000,- er øremerket nye skateelementer (mobil skatepark) og 15 000,- skal brukes på t-skjorter til medlemmene. De resterende 15 000 er bruksmidler. Om man har en god idè til innkjøp, arrangering eller byggeprosjekt er det bare å komme med ønsker. Så fremst det er folk til å ta på seg planlegging og/eller gjennomføring er det stor sjans for at Bodø Skateboardklubb kan stille med midler.

Om ønsket er nye element eller ombygging i Fjølhangaren kan man kontakte Erik Boltshauser.

Vi har lagt nye retningslinjer for sponsorsamarbeid det siste året, hvor vi har fjernet alle småsponsorene våre og skal heller konsentrere oss om noen få, store sponsore. I dag har vi to veldig flotte sponsorer i Bodø Energi og Thon Hotel Nordlys. I tillegg til hovedsponsortittel for klubben er disse hovedsponsor på klubbens tre store arrangementer, Bodkar Open, Rock & Skate og Girl Skatecamp. Vi takker for god støtte i løpet av året som gikk og krysser fingrene for videre samarbeid i 2016 og utover.

SS nevner at vi har behov for ennå en hovedsponsor for at vi skal kunne slippe den krevende sponsorjakten i forkant av hvert arrangement.

Therese Tammel Tryggestad tar på seg økonomiansvaret fremover. Det setter vi vanvittig stor pris på!

Sak 6: Medlemmer

Vi hadde 90 medlemmer i fjor. SS la frem et par grafer som viste at det var flere jenter enn gutter som var betalende medlemmer i fjor. I tillegg fikk vi se fordelingen av alder på de medlemmen vi hadde. Det største gruppen var hos de som hadde fødselsår mellom 2004 og 2007. Vi hadde også en god del mellom 1996 og 2000. Mest bekymringsverdig er det at vi kun hadde syv betalende medlemmer som var født før 1995.

Til nå i år har vi fått 46 medlemmer. 18 jenter og 28 gutter. Allerede 7 skatere født før 1995. Da er vi på god vei!

HP har satt i gang et innskrivingssystem i hallen, slik at vi får oversikt over hvor mange som besøker hallen fra dag til dag.

Sak 7: Skatepark og nye fasiliteter

Hall: Først gjorde SS rede for søknaden vi tidligere har laget for overtakelse av Stordalshallen. Søknaden heter Stordalen Arena og den presenterer hvordan BSK ville handtert en overtagelse av Stordalshallen. Hvordan vi ville utformet aktivitetsflaten(e) og overetasjen. Vi legger også frem en plan for etablering av Ungdomsklubb, kontorplass, medierom og prosjektlokaler i overetasjen.

– Vi tror det er greit at dette prosjektet kan ligge på rådhuset å marinere seg litt, mens vi jobber videre (og mer aktivt) med etablering av skatepark.

Park: HP og GHS har begge ”skatepark” som en del av arbeidsoppgavene sine i styret. Det er mye å gjøre, og de trenger mange støttespillere i arbeidet.

Til nå har HP vært i kontakt med Norske Skatere (facebookgruppe), som har hjulpet oss godt på vei. Det viste seg etter hvert at Norske Skatere er en gruppe, oppstartet av skatepark-firma, Betongpark. Vi er nå mer eller mindre i et samarbeid med Betongpark, med deres ansatt Kasper Helle som kontaktperson. Du har bistått med mange gode tips, nyttige dokumenter, samt kontaktinfo til engasjerte folk rundt om i Norge som har vært gjennom denne kampen, og skaffet sin kommune skatepark.

Videre har vi blitt enige om at BSK og Betongpark sammen skal arrangere et seminar i Bodø rundt dette tema. Betongpark selv foreslår Henning Braaten (lang fartstid som skateproff) og Petter Hatlem (skatepappa) som fornuftige foredragsholdere.

Det ble presisert viktigheten med å samarbeide med dyktige fagfolk og at vi sikter oss inn på et sluttresultat vi alle er fornøyd med.
Om hvordan vi skal presenteres oss selv var det flere som mente vi hadde et fortrinn på grunn av vår åpne, inkluderende politikk. Aktiviteten i klubben skjer på eget initiativ, og ikke gjennom faste, obligatoriske treninger. Mange av medlemmene våre driver med skating nettopp fordi vi er et motpart til den organiserte idretten som mange ungdom bedriver. Vi er et lavterskeltilbud. Aktiviteten setter ingen grenser til ferdighetsnivå. Alt dette er nøkkelpunkter vi bør utnytte i dialogen med kommunen og politikere.

Det første som skal skje nå er at HP skal opprette en hemmelig gruppe på facebook og sette sammen en arbeidsgjeng som skal samarbeide om dette prosjektet. På møtet i går var det kun Audun Ulvsønn Nyheim som sa han hadde tid og energi til å jobbe med prosjektet. Vi har riktignok noen folk nedskrevet på listen fra før av, så vi er godt i gang.

HP skal også kontakte Betongpark på ny. Hun skal spikre dato for seminar, få en oversikt over hvordan parker som er bygd som kostet opp til 6 millioner å bygge, og hvordan størrelse det disse parkene hadde.

Sak 8: Annet

– Klubben har en mac, et videokamera og et fotokamera som alt skal selges. Vi trenger at noen tar ansvar for dette.

ABB nevner at vi må komme oss videre med nettsidens faste ”Månedsedit”. Dette er et prosjekt hvor vi ønsker å få inn videoklipp fra ALLE skaterne i Bodø, uansett kjønn, alder og ferdighetsnivå, som skal redigeres sammen til en liten edit, til en fast dato hver måned. Her trenger vi hjelp til å finne den enkleste måten å sende inn videofiler på! Vi sliter litt med å få dette til gjennom Dropbox. Rop ut om du har gode tips.


Ønsker du å laste ned referatet kan du gjøre det her.

Referat-fra-årsmøte-BSK-26.01.16.

This entry was posted in Skateboarding. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *