Om oss

Bodø Skateboardklub (BSK) ble stiftet 15. mars 2005. Klubben drives på frivillig basis og er underlagt Norsk Organisasjon for Rullebrett (NORB). Etter et konstruktivt samarbeid med Bodø Kommune fikk vi på plass en innendørs skatepark, 15. desember 2008. Hallen fikk navnet Fjølhangaren og er rett i underkant av 300 m². Bodø Skateboardklubb er nå registrert i Brønnøysundsregistrene og det er nå mulig å registrere oss som mottaker av grasrotandelen.

Skateboard generelt.
Skating per definisjon ikke er en sport. Den er ikke underlagt Norges IdrettsForbund – som for eksempel fotball, snowboard og handball. Derimot ligger vi under Barne-, likestilling- og diskrimingeringsdepartementet. Norge er det eneste landet i verden hvor skateboard har vært totalforbudt. Fra 1978 – 1989. Da skating ikke er en konkurransesport er det ingenting i vien for at en 25-åring kan få veiledning fra en 12-åring.

Bodø Skateboardklubb har definert tre hovedmålsettinger:
• Øke den allmenne interessen for skating i Norge.
• Være en sentral arena for skating i Norge.
• Være den ledende klubben for jenteskate i Norge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *