Medlem

Bodø Skateboardklubb ble stiftet 15. mars 2005, etter et vellykket stiftelsesmøtet på Hunstad Kultursenter, samme dag. Klubben har utviklet seg mye siden den gang, og holder per i dag rett i underkant av 100 årlige, betalende medlemmer. I dag er vi omorganisert til et idrettslag, etter årsmøtet 30. januar 2018

Hvordan bli medlem
Medlemskap i Bodø Skateboardklubb kan kjøpes kontant i Fjølhangaren, med Vipps (men da må dere innom hallen å fylle ut en lapp) eller man kan melde seg inn gjennom eBillett. Medlemskap i skateklubben koster 400 kroner. Om man er flere i nærmeste familie som skal melde seg inn, blir det fort billigere. Det koter 600kr for to familiemedlemmer og 100 kr. per ekstra familiemedlem.

Årskontingenten varer fra 1. januar til 31. desember.

Goder med å være medlem i klubben
Gratis inngang i Fjølhangaren, hele medlemsperioden. Obs. Gjelder ikke støttemedlemmer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *