INTERNASJONALT HAR RULLEBRETT BLITT EN IDRETT

skate

Streetskating blir en OL gren fra 2020 i Tokyo. Sannsynligheten er stor for at dette har kommet for å bli, da IOC trenger å mobilisere tilskuermassene og actionsport har mye fokus. Norge er et av landene som er tatt ut til å stille med 4 skatere i Tokyo. Veien til OL går via Norges Idrettsforbund (NIF), so what to do?

Skal Norsk Organisasjon for Rullebrett (NORB) gå inn for medlemskap i NIF? Om så hva med klubbene?

Hvis NORB blir medlem av NIF vil medlemsklubbene bli medlemmer av NIF dersom klubben oppfyller forbundets krav. I dette ligger det et merarbeid, ikke ugjennomførbart, men et merarbeid som tar litt tid. Dette er en barriere for en klubb drevet på frivillighet og det kan bli en utfordring å få frivillige til å ta ansvaret. Bodø Skateboardklubb (BSK) blir riktignok driftet etter regler og vedtekter allerede, og vil nok være bedre stilt enn mange andre klubber. NORB vil gjøre mye for at denne prosessen skal bli så enkel som mulig for klubbene. Dette vil i følge NORB bli deres viktigste oppgave i 2017/2018.

NORB NM og større internasjonale konkurranser:

Med NORB i NIF, må deltakere i NM tilhøre en klubb som også er medlem i NIF. Deltakelse i NM vil kreve en lisens og lisensen deles ut av den lokale klubben. En slik lisens vil også gjelde for deltakelse i større internasjonale konkurranser.

Lisensen definerer utøveren som konkurranseskater. Forsikringer og tilgang på helsehjelp er lettere innenfor NIF som har gode systemer på dette, noe NORB i NIF også vil få tilgang på. Dette er ordninger NORB skal bruke tid på og de skal hjelpe skatere som ønsker å delta i konkurranser med dette.

Eierskap til skate.

”Alternativet til ikke å gå inn i NIF ser sketchy ut” ifølge Joakim Wang. NORB eier ikke skate i Norge, ingen gjør det juridisk. I det øyeblikket skate blir en idrett i NIF er det NORB og NIF som eier den. Det betyr at hvis NORB sier nei til NIF åpner det for at hvem som helst som klarer å samle 3 klubber i Norge, kan gå rett til Skøyteforbundet og lage Norsk Skateboard Forening. Og vips så eier de skate i Norge.

Pga. interessen rundt OL er det nok stor sannsynlighet for at noen andre ønsker å ta over eierskapet innen kort tid, om ikke NORB gjør det selv. Da må klubbene enten melde seg inn i det nye forbundet eller holde seg utenfor. Men siden skate da allerede er definert som idrett må klubben gå gjennom de samme kanalene som all annen idrett.

For å sikre at skaterne skal bestemme over skatenorge, virker det mest hensiktsmessig at NORB får rollen som skaternes organisasjon i NIF. Vi vil jo gjerne at det skal fortsette å skje game of skate på Stormen-flaten uten at en hel masse regler trer i kraft. ”Skumle” ting som om det skal arrangeres Norgescup og lignende er det NORB som bestemmer. Er ikke skaterne stoka på slikt, så skjer det ikke.

Bodkar Open?

Endringer i gjennomføringen her kommer an på hvor stor Bodkar Open gjøres. Anses contesten som stor nok kan noen regler trå i kraft. Men det virker som dette er ting som avgjøres av NORB selv.

Fordeler med NIF:

Skate vil få mer tyngde. Som for eksempel i debatten med sparkesykler.

Fjølhangaren blir en idrettsarena og skaterne får større rettigheter i forbindelse med bruken (men der har vi jo full styring i dag).

Bedre parker og haller: Det blir også viktig å sørge for at de som ikke vil skate konkurranser skal ha de samme forholdene som i dag. Det vil forhåpentligvis bli enklere å få til nye/bedre parker og haller.

Det vil være lettere å skaffe penger til instruktørkurs, dommerkurs og andre formål som vil ”utdanne” skatere og de som jobber med skate.

Det vil bli tilgang på veldig masse internasjonale midler fra FIRS og IOC, som NORB må jobbe for. Det vil være viktig at det er skatere som bestemmer over disse pengene.

Tilgang på hjelp juridisk og hjelp til forsikringer og systemer for klubbdrift (regnskap, klubbregister).

NORB vil være skaternes organisasjon som jobber for skateboarding helt opp mot regjering om midler til aktiviteten.

ULEMPER MED NIF.

Klubbene må organisere seg litt bedre. Det blir nok litt merarbeid og mye nytt å sette seg inn i for en organisasjon som kun drives av frivillige.

Mange vil kanskje synes det blir mye styr rundt konkurransene. Lisenskrav og antidoping er to nykommere her.

Vedr. doping gjelder reglene til World Anti-Doping Agency (WADA) utenlands. De som får lisens vil sannsynligvis inngå å forplikte seg til WADA sine regler. Alle deltagere i alle NIF klubber har en slik avtale. Det betyr at alle som skal delta på NM og Internasjonalt må ha en slik avtale. Det finnes to typer dopingkontroller:

  • In competition testing. Dette er testing under konkurransen. Her tester de for alt fra boler til hasj.
  • Out of competition testing. Her kan de kun teste deg for boler, epo osv. (Eksempler fra Norge er at NM og Norgescup i Snowboard har hatt én (!!) test de siste 6 årene. Her er det også forbundet i NIF som regulerer mye. Joakim Wang er foreløpig ansvarlig for dette arbeidet i NORB.

Om vi velger å gå inn i NIF lukker noen dører seg når det gjelder gavetilskudd. Frifond og Sparebankstiftelsen er to eksempler på dette.

Kan en klubb stå utenfor?

Om NORB går inn i NIF må en klubb melde seg ut av NORB dersom klubben ikke vil ligge under idrettsforbundet. Klubbene står helt fritt til å stå utenfor og NORB vil likevel fortsette å jobbe for det de anser som skaternes beste. Klubbene utenfor står også helt fritt til å melde seg inn igjen på et senere tidspunkt.

Prosessen har så vidt startet og det sees på mange løsninger i idrettsforbundet;

  1. Nasjonalt Brettsportforbund. Skate og Snowboard innenfor et forbund , NBSF.
  2. Særforbund Skate, eget særforbund slik snowboard er i dag.
  3. Holde seg utenfor NIF, men samarbeide med eksisterende NIF forbund, hvor f. eks. Skøyteforbundet vil ha ansvar for landslaget, VM, OL osv.


NORB ber om mandat fra klubbene til å starte og fullføre prosessen med å organisere seg i norsk idrett, med mål om å etterstrebe best mulig organisasjonsmodell for rullebrett i Norge.

This entry was posted in Skateboarding. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *