FJØLHANGAREN JENTESKATE KURS / UTLEIE MEDLEM OM OSS / KONTAKT SPONSORER NYTTÅRSTALE

OM OSS /
KONTAKT

Bodø Skateboardklub (BSK) ble stiftet 15. mars 2005. Klubben drives på frivillig basis og er underlagt Norsk Organisasjon for Rullebrett (NORB).

Etter et konstruktivt samarbeid med Bodø Kommune fikk vi på plass en innendørs skatepark, 15. desember 2008. Hallen fikk navnet Fjølhangaren og er rett i underkant av 300 m². Bodø Skateboardklubb er nå registrert i Brønnøysundsregistrene og det er nå mulig å registrere oss som mottaker av grasrotandelen.

Etter et konstruktivt samarbeid med Bodø Kommune fikk vi på plass en innendørs skatepark, 15. desember 2008.

Hallen fikk navnet Fjølhangaren og er rett i underkant av 300 m². Bodø Skateboardklubb er nå registrert i Brønnøysundsregistrene og det er nå mulig å registrere oss som mottaker av grasrotandelen.

Bodø Skateboardklubb har definert tre hovedmålsettinger:

Være en sentral arena for skating i Norge.
Øke den allmenne interessen for skating i Norge.
Være den ledende klubben for jenteskate i Norge.

Skateboard generelt

Skating per definisjon ikke er en sport. Den er ikke underlagt Norges Idretts Forbund– som for eksempel fotball, snowboard og handball. Derimot ligger vi under Barne-, likestilling- og diskrimingeringsdepartementet.

Norge er det eneste landet i verden hvor skateboard har vært totalforbudt, fra 1978 – 1989. Da skating ikke er en konkurransesport er det ingenting i vien for at en 25-åring kan få veiledning fra en 12-åring.

Bodø Skateboardklubb har definert tre hovedmålsettinger:

• Øke den allmenne interessen for skating i Norge.
• Være en sentral arena for skating i Norge.
• Være den ledende klubben for jenteskate i Norge.

Kontakt

Bodø Skateboardklubb er drevet av et styre på syv aktive skatere med hvert sitt ansvarsfelt.

Nedenfor kan dere finne navn på styremedlemmene, etterfulgt av styretittel og telefonnummer.

Styre

Sindre Sandvin
Leder.
975 74 653.

Henriette
Nestleder / Rekruttering, medlem / Utleie
/ Girl Skatecamp.

916 26 736.

Therésè Tammel Tryggestad.
Økonomi og regnskap.

Evgeniy Saenko.
Økonomi og regnskap.

Adrian Borge
Grafisk designer.
913 18 711.

Jens Anker
Arrangementsansvarlig
478 56 180.

Håvard Horn.
Styremedlem
411 08 774.

Petter Fabritius.
Styremedlem